Wtorkowy trening
Trening legionistów.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.