Poniedziałek na 'Ł3'
Pierwszy trening na Łazienkowskiej Gizy.
Zdjęcia autorstwa Zofia Szuster
.