Poniedziałek na 'Ł3'
Poniedziałkowy przedpołudniowy trening legionistów.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.