Poniedziałek w Grodzisku(2)
Poniedziałkowe popołudnie w Grodzisku.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.