Poniedziałek w Grodzisku
Przedpołudniowe zajęcia Legii.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.