Piątek w Grodzisku (2)
Piątkowe popołudnie w Grodzisku.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.