Piątek w Grodzisku
Przedpołudniowy trening legionistów.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.