Czwartek w Grodzisku
Siatkonoga w czwartek.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.