Ósmy dzień pobytu 2
Drugi trening. Dzień ósmy - popołudnie.