Ósmy dzień pobytu
Pogoda w Turcji nie dopisuje. Poranny trening. Dzień ósmy - ranek.