Szˇsty dzie˝ pobytu
Tenisowy pojedynek Dariusz Kubicki - Jacek Kopka. Dzie˝ szˇsty - wieczˇr.