Drugi dzień pobytu 1
Drugi dzień pobytu legionistów w Turcji. Przedpołudniowy trening 25.02.2004r.