Pierwszy dzień pobytu
Pierwszy dzień pobytu legionistów na zgrupowaniu w Turcji