Podróż do Turcji
Podróż legionistów na zgrupowanie do Turcji. 23 luty 2004r.