Mistrzowska feta
Mistrzowska feta na Starówce
Fot. Wojtek Dworzyński