Ósmy dzień zgrupowania - poranny trening
Trening w piątkowy poranek w austriackim Lutzmannsburgu