Piąty dzień w Austrii
Przedpołudniowy trening legionistów.