Pierwszy dzień w Austrii
Kilka godzin po dotarciu do Lutzmannburga legioniści przeprowadzili pierwszy trening.