Wisła - Legia - Kibicowsko
Kawalkada samochodów, kilka tysięcy kibiców, słowem kolejny najazd na Płock