Czwarty dzień w Turcji
Deszczowe przedpołudnie w Turcji. Pierwszy tego dnia trening legionistów.