Cypr dzień piaty
Trening poranny. Cypr dzień piąty.