Zgrupowanie w Mijas 2010 - dzień 13
Ostatni piątek stycznia 2010 w Mijas - zdjęcia FotoPyK.