Pierwszy trening
Legioniści biegali wokół Kanału Piaseczyńskiego.