Deszczory poranny trening
Dzisiejszego poranka legioniści trenowali w strugach deszczu. Fot.Maciej Moch