Przyjazd piłkarzy do Hotelu
Zawodnicy koło godziny 23 zameldowali się w hotelu AustriaTrend. Fot.Maciej Moch