Trening przy Ł3
Środowe zajęcia legionistów.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.