Dzień 14 - ostatni trening
Ostatnie zajęcia podczas drugiego zimowego zgrupowania Legii w Hiszpanii.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.