Dzień 13 - trening
Przedpołudniowe, ostatnie obowiązkowe, zajęcia legionistów podczas drugiego zgrupowania w Hiszpanii.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.