Dzień 12 - trening
Legioniści trenowali przed południem.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.