Dzień 10 - trening
Przedpołudniowe zajęcia legionistów.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.