Siatkonoga trenerów
Trenerzy Urban i Magiera rywalizują w siatkonogę.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.